kokybiniai metodai

kokybiniai metodai
kokybiniai metodai statusas T sritis Politika apibrėžtis Politinių reiškinių tyrimo metodai, kuriems priskiriami grupių ir asmenų stebėjimas, nestruktūruoti išsamūs interviu (kai tyrėjas diskutuoja su respondentu arba respondentais), biografinis metodas (kai žmonių patirtis lyginama su oficialiąja istorijos versija).Taikomi, kai tyrimo tikslas yra ištirti asmenišką žmonių patirtį ir jų nuomonę, požiūrį į patirtus dalykus. Tiriamojo/-ųjų požiūris ir elgesys tiriamas atsižvelgiant į konkretų kontekstą. Taikant kokybinius metodus dažniausiai pateikiami atvirojo tipo klausimai. Tyrėjas turi ne išsamų, tikslų klausimyną, o tik temų, klausimų sąrašą. Interviu dažniausiai būna ilgas, tiriamųjų imtis (apklaustųjų skaičius) – nedidelė. Tyrėjui svarbu sužinoti tiriamųjų požiūrį, nuomonę, elgesio motyvus, vertinimus, atskleisti platesnį kontekstą, gelmines priežastis. Dažniausiai atliekant tyrimą derinami ir kiekybiniai, ir kokybiniai metodai. Skiriamos 3 kokybinių ir kiekybinių metodų taikymo kombinacijos: 1) kokybiniai metodai dažnai taikomi kaip kiekybinių tyrimų pagalbinė priemonė; jei kokybinis tyrimas atliekamas po kiekybinio, tai kiekybinio tyrimo duomenys savotiškai „įprasminami“, paaiškinami; 2) kokybinis tyrimas gali būti atliekamas prieš kiekybinį; tai ypač paranku norint išsiaiškinti mažai tyrinėtos problemos aspektus ir šitaip sukonstruoti išsamų ir patikimą kiekybinio tyrimo instrumentą; 3) pagalbiniai gali būti ne kokybiniai, o kiekybiniai metodai. Yra tam tikras ryšys tarp metodo pasirinkimo ir tyrėjo nuostatos dėl kurio nors politikos mokslų požiūrio. Kokybinius metodus dažniausiai taiko institucionalistinio, feministinio ir diskurso požiūrių atstovai, kiekybiniais dažniau remiasi biheivioristai ir racionalaus pasirinkimo teorijos šalininkai. Pagrindinis trūkumas – surinkti duomenys yra fragmentiški, todėl ne visai patikimi, juos sunku atkurti ir palyginti. Taikant šiuos metodus visada kyla objektyvumo problema, tyrėjas niekada negali būti tikras, ar gautos išvados, apibendrinimai yra pritaikomi plačiai, ar tai tik konkretaus konteksto padarinys. Išryškėja paradoksas: taikant kokybinius metodus galima atlikti kur kas gilesnį, išsamesnį tyrimą ir rasti tikrąsias, dažnai paslėptas priežastis, bet tokių tyrimų išvados nebus universalios, jos retai pritaikomos kitiems atvejams. atitikmenys: angl. qualitative methods ryšiai: susijęs terminashermeneutinė analizė susijęs terminaskiekybiniai tyrimo metodai

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Look at other dictionaries:

  • qualitative methods — kokybiniai metodai statusas T sritis Politika apibrėžtis Politinių reiškinių tyrimo metodai, kuriems priskiriami grupių ir asmenų stebėjimas, nestruktūruoti išsamūs interviu (kai tyrėjas diskutuoja su respondentu arba respondentais), biografinis… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • atvejo tyrimas — statusas T sritis Politika apibrėžtis Politikos mokslų tyrimo strategija, kuria siekiama kuo išsamiau aprašyti ir išnagrinėti tam tikros politinių reiškinių kategorijos vieną pasirinktą atvejį. Manoma, kad iš visų politikos mokslų tyrimo… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • case study — atvejo tyrimas statusas T sritis Politika apibrėžtis Politikos mokslų tyrimo strategija, kuria siekiama kuo išsamiau aprašyti ir išnagrinėti tam tikros politinių reiškinių kategorijos vieną pasirinktą atvejį. Manoma, kad iš visų politikos mokslų… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • comparative analysis — lyginamoji analizė statusas T sritis Politika apibrėžtis Viena iš pagrindinių politikos mokslų strategijų, leidžianti tirti politinio reiškinio nedidelio skaičiaus atvejų panašumų ir skirtumų priežastis ir šių tyrimų pagrindu plėtoti naujas… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • comparative research — lyginamoji analizė statusas T sritis Politika apibrėžtis Viena iš pagrindinių politikos mokslų strategijų, leidžianti tirti politinio reiškinio nedidelio skaičiaus atvejų panašumų ir skirtumų priežastis ir šių tyrimų pagrindu plėtoti naujas… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • lyginamoji analizė — statusas T sritis Politika apibrėžtis Viena iš pagrindinių politikos mokslų strategijų, leidžianti tirti politinio reiškinio nedidelio skaičiaus atvejų panašumų ir skirtumų priežastis ir šių tyrimų pagrindu plėtoti naujas teorijas.Pagrįsta… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • hermeneutical analysis — hermeneutinė analizė statusas T sritis Politika apibrėžtis Socialinių mokslų metodas, kuriuo remiantis interpretuojami tekstai, žmogaus mintys ar veiksmai. Tradiciškai buvo taikoma suprasti religinius tekstus, atrasti jų tikrąsias prasmes.… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • hermeneutinė analizė — statusas T sritis Politika apibrėžtis Socialinių mokslų metodas, kuriuo remiantis interpretuojami tekstai, žmogaus mintys ar veiksmai. Tradiciškai buvo taikoma suprasti religinius tekstus, atrasti jų tikrąsias prasmes. Šiuolaikinės hermeneutinės… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”